ХЮМАН ДИЗАЙН

Какво е Хюман Дизайн?

Според системата Хюман Дизайн (ХД, Human Design) всеки от нас е уникален. Нашето предназначение е да се специализираме и да играем специфични роли. Нашата способност за истинско действие и себеизразяване идва от вътрешна истина и сила във всеки от нас(вътрешен Авторитет и Стратегия). Във всички нас има потенциал за голяма сила и великолепие.

Human Design е език и система от класификации, визуално представящи човешкия опит. Неговите много компоненти представляват различни аспекти на това как функционираме. Той назовава нашите чувства и предлага прозрения за това как работят различните части от нас.

Индивидуалните дизайни изобразяват уникалните конфигурации(Body Graf) на хората. Съществуват четири типа – Манифестор, Генератор(Манифестиращ и чист Генератор), Прожектор и Рефлектор в шест профила. Всеки тип има различна стратегия, за да помогне на хората да развият здравословни умения за вземане на решения и да култивират практики, които утвърждават техните уникални дарби. Хюман Дизайн се фокусира върху това как типовете взаимодействат помежду си и изследва как разбирането на техните специфични роли може да им помогне да живеят по-щастлив и здравословен живот. За да определите вашия тип, можете да получите безплатна диаграма.

Ние сме щастливи, удовлетворени, изненадани, балансирани и успешни, когато нашите взаимодействия и ангажименти са в съответствие с присъщата ни природа и способности. Информацията в диаграмата(Рейв картата) може да ни помогне да дадем приоритет кои вътрешни гласове и чувства да слушаме.

Всяка конфигурация или дизайн има своя собствена стратегия и авторитет. Стратегията и авторитетът описват частите от нас, които ни помагат да ръководим вземането на решения. Целта на системата ХД е да помогне на хората да разберат себе си, да намерят вътрешна сила и яснота и да живеят истински живот.

Хюман дизайн разглежда хората, използвайки понятията Дефиниция и ОтвореностДефиницията представлява вътрешно активиране в индивида. Носи потенциал за последователно развитие и изява на своите качества. Недефинираните аспекти са възприемчиви. Те имат потенциала да бъдат отворени и да изпитат Дефинираната енергия на другите. Когато хората взаимодействат, се осъществява обмен. Хората приемат и усещат Дефинирани аспекти чрез своите отворени центрове.

Напоследък често ме питате за Хюман Дизайн. Като Прожектор живеещ в експеримента си вече повече от 10 години и посветил това време за усъвършенстване в тази система с осъзнато живеене и изследване плюс обучение, се върнах към личния ми блог, в който пиша за всичко без цензурата на ума ми дали ще допадне на този или онзи. Абонирайте се за моя бюлетин ако ви интересува повече.

Хюман Дизайн Типове аура

ХЮМАН ДИЗАЙН ТИПОВЕ – КАКВО Е ДА СИ ПРОЖЕКТОР

4-те типа: 

МАНИФЕСТОР

ГЕНЕРАТОР

ПРОЖЕКТОР

РЕФЛЕКТОР