ЗА КАКВО ПОМАГА РЕЙКИ?

maxresdefault

Как работи РЕЙКИ?
Тя разглежда заболяванията на човека – физически и психически, както и житейските му проблеми, от гледна точка на жизнената енергия – нейният недостиг или излишък в съответстващите органи и системи на физическото тяло, балансът на мислите, чувствата и емоциите, блокажът в родовата и лична Карма.

РЕЙКИ терапевта създава канал за енергията РЕЙКИ.

Тя се влива в увредените органи и системи и възстановява измененията в енергийната обвивка на лекувания. Така изглежда изцелението чрез РЕЙКИ. Обикновено следва бързо възстановяване на здравето и нормализиране на функциите в организма, както и в целия живот и ситуациите, за които се работи.

За разлика от други видове енергийно целителство, където лечителят работи със собствена енергия (в това число задействаното собствено кундалини и ПРАНА), мастерите по РЕЙКИ използват енергията на пространството. Смята се, че тази „космическа“ енергия е чиста – тя не носи отпечатъка на лечителя, нито на други субекти, не се поляризира и в момента на предаване.

РЕЙКИ е много древно знание, върнато сред хората за широко приложение от Микао Усуи – сенсей, човек с енциклопедични знания. Всеки курс по рейки започва с историята, която много се почита. Усуи смятал, че способността на Буда и учениците му да изцеляват е била нещо реално, загубено във времето.

Той търсел, изучавал древни папируси, но пробивът дошъл по време на триседмично отшелничество в планината Курама, отдадено на духовно пречистване и медитации. Накрая той получил просветление и знанието за рейки му било „спуснато“ или казано на днешен език – влязъл в директно съприкосновение с енергията. Това е станало в началото на миналия век и почти до края му системата се е предавала само устно от учител към ученик.

Заради тази история, РЕЙКИ носи японско име, макар че същата жизнена енергия е прана при индийците, ци при китайците, руах на древноеврейски.

Системата на „бащата“ получава името Усуи Рейки Риохо, която днес се смята за основата, на нейна почва са изникнали множество школи и варианти – Каруна, Изис, Сейким и други.

Впрочем днес рейки се придобива чрез курсове (с инициации), като съществуват ред центрове, школи, академии. Знанието предават директно мастерите по рейки.

Системите на обучение и направленията, основани от различни мастери, вече са безчислени.

Нива в рейки

Системата Усуи Риохо се дели на три степени, които учениците получават в резултат на инициации и практическа работа:

 • Първо ниво – предназначено е за начинаещи. В неговите рамки се преподава историята на рейки, нейните основи и правила, както и по-елементарни техники за приложение. На това ниво начинаещият рейкист работи приоритетно върху себе си. В случай че лекува, е по изключение и след първите 21 дни, в които тече собственото му изчистване.На първо ниво не се дава знание за символите на рейки, което означава, че рейкистът се ограничава в практики чрез директен контакт. Това ограничава темите, по които би могъл да работи, до физическото ниво – заболявания, дискомфорт и подобни. Практикуващи твърдят, че началното ниво е напълно достатъчно като знание за лични цели. Но преобладаваща част от рейкистите продължават към второ.
 • Второ ниво – то е висшата степен за широк кръг практикуващи, които нямат амбицията да се усъвършенстват в мастер, да преподават и да имат свои ученици. За използването на рейки в широк кръг теми, второ ниво е напълно достатъчно. В рамките му се предоставя знанието за три символа на рейки, които дават възможност за работа от разстояние, за работа с емоционалната и психическата сфера, за някои по-сложни техники за коригиране на житейския път и кармата.Тук техниките за изпълняване на желания, привличане на финансови потоци и решаването на житейски проблеми са много разнообразни и се развиват постоянно. Рейки не е застинала в 20 век система, която само се препредава. Всеки рейкист оставя свой отпечатък върху нея, а мастерите я обогатяват и допълват постоянно с нови и нови техники и приложения.
 • Мастерско ниво – иницииране, което позволява да се обучават и инициират нови ученици. Някои мастери делят това ниво на лечителско и учителско, като само в последната степен се дава знанието за иницииране на мастери.

Различните школи и мастери поставят като изискване (или въобще не поставят) срок на практикуване в дадено ниво, преди да се придобие следващото. Причината е в необходимостта да се свикне и усвои енергията, както и самите техники за приложението й. В курсовете се преподават само основите, а усетът към енергията се придобива в практиката.

Но фактът, че има хиляди мастери, всеки със свои разбирания и приоритети, дава възможност рейки нивата да се вземат и за кратък срок, докато други учители са строги и отсяват желаещите за инициация според вътрешния им усет за тяхната готовност да работят с рейки и да прилагат принципите, изначално дадени от Микао Усуи.

Рейки е нежна, неагресивна енергия, която не нанася вреда нито на практикуващия, нито на лекувания. При инициацията се отваря канал за приемане, така че рейкистът е проводник. Смята се, че около 10% от преминаващия поток остава за него и го обогатява или лекува, ако има необходимост. Също така и го зарежда, доколкото енергийната работа води до известно изтощение.

Качества на рейки енергията:

 • тя е безопасна жизнена енергия;
 • предава се чрез поставяне или доближаване на ръце към хора, животни и предмети;

Предава се и от разстояние във времето и пространството от обучени и опитни Рейки терапевти и мастери.

 • действа многопластово на физическо, духовно, ментално, емоционално ниво;
 • води до емоционално, ментално и духовно израстване;
 • отдаването на рейки се осигурява чрез инициация, а не се постига по духовен път;
 • рейки не се насочва от ума, а рейкистът е само проводник;
 • рейки се употребява само за добро и не е в състояние да навреди, дори и намерението, с което се прилага, да е такова.

Как лекува РЕЙКИ?

Според някои енергията въздейства директно на енергийно ниво, а според други – въздейства върху подсъзнанието като изменя вътрешното състояние на човека. В някои системи символите се активират с определени образи, а други ги задействат само с намерение. Общото между всички е, че рейки се оформя като лечебен способ с жизнена енергия, който активизира самолечението на тялото, духа, емоциите и психиката.

Какво прави РЕЙКИ?

 • повишава жизнената енергия;
 • очиства тялото, емоционалната, менталната и кармичната сфера;
 • балансира енергиите в пациента;
 • премахва отрицателните състояния и създава положителна настройка;
 • хармонизира аурата и енергийните тела с физическото.

В същото време рейки не влиза в конфликт с други способи. Енергията е съвместима с всичко в живота, включително с други въздействия и целебни методики. Неин плюс е, че се изпраща през времето и пространството в така нареченото лечение от разстояние.

По-подробно казано, „космическата“ енергия увеличава индивидуалната жизнена енергия, „поправя“ аурата на човека, активизира и енергизира органите, нормализира състоянието на цялата сложна система, изградена във физически и енергиен план. Тя пуска в действие мощно очистване, което сякаш се връща назад във времето, работейки със стари травми и проблеми.

На физическо ниво изхвърля чужди енергии, отрови и замърсявания – всичко, което не би следвало да се намира в човешкото тяло. Отделно балансира чакрите и различните енергийни тела, в които се „отпечатва“ всяко неблагополучие или инцидент. Така тя освобождава стреса – както от настоящето време, така и повреди, записани в подсъзнанието.

РЕЙКИ се ползва както за проблем от настоящето, така и за стари, забравени или дори неизвестни на пациента травми от миналото – блокажи, дебалансиране, натрупване на отрицателни емоции. Тя е способна да подпомогне изкореняването на вредни навици, на алкохолизъм, зависимост към опиати и други мании и пристрастявания.

В ежедневието жизнената енергия дава ресурс за преодоляване на кризисни моменти, за преминаване през трудности, болка, неудачи, траур и всичко друго, което е част от живота на човека.

Това, което мастерите подчертават задължително, е, че рейки не е религия и няма религиозна основа. Тя се практикува еднакво добре от християни, мюсюлмани, будисти и т.н. Тя не се конфронтира с религиите и не засяга вярванията. РЕЙКИ е просто енергията на живота, канализирана и насочена към този, който се нуждае.

Казват, че който е готов за РЕЙКИ, ще я получи. Който е готов да бъде рейкист, ще срещне учителя си. А който не е достигнал готовност, няма да ползва енергията, дори да получи всички инициации и сертификати за преминати нива. И наистина – хората, които имат инициация за рейки, са много повече от тези, които реално използват енергията.

Но има и друго твърдение – че инициацията на РЕЙКИ е за цял живот, тя не се губи и когато човекът достигне до готовност да я използва, това ще стане автоматично и естествено, както прохождането на малко дете. Защото жизнената енергия е носител на висшата хармония и баланс в света, на които всеки човек има рождено право.

Подготовка за РЕЙКИ сеанс:

 1. Сеансът се извършва само с разрешение на пациента. Абсолютно неетично от гледна точка на рейки е подаване на непоискана енергия. Някои мастери учат последователите си да подават рейки, само ако е изрично поискана, тоест без да предлагат услугите си. Тъй се проявява уважение към свободната воля на човека и към принципа да не се налага помощ.Някои изключения: за децата до 7 години решават родителите, а за пациенти в кома или тежко психическо състояние, при което не могат да вземат адекватно решение, се иска разрешение от Душата/ Висшият аз. В практиката няма нещо мистично. При насочване на мисълта към проблема рейкистът получава ясно усещане дали към дадения пациент е правилно да подаде рейки или не.
 2. Сеансът се провежда в чисто помещение и спокойна обстановка. Създава се атмосфера за отпускане на човека, който ще приема рейки – музика, приглушаване на светлината и други. Дрехите и превръзките не представляват преграда за енергията, затова пациентът остава облечен. Необходимо е и той, и рейкистът да премахнат от себе си метални предмети и украшения, часовник, мобилен телефон. Тези предмети препятстват протичането на енергията.
 3. Пациентът приема енергията еднакво добре в седящо и легнало положение, но за душевното му разположение е по-добре да легне и да се отпусне. Ако заспите по време на сеанс, чудесно.
 4. Сеансът започва с призоваване на рейки енергията. Според някои школи това става с молитва (точен или свободен текст), а според други – стига да се помисли за енергията и тя потича. Някои рейкисти призовават на помощ Учители и Водачи от Висшите светове с молбата да съдействат. В тази част от сеанса ритуалите са много и те отразяват отношението на рейкиста към канализирането.
 5. Преди сеанса рейкистът влиза в леко медитативно състояние – на границата на пълния релакс. Изчистването на странични мисли и собствени емоции помага на лечителя да бъде по-чист и проходим канал за енергията. Ръцете му са леко затоплени, отпуснати и плавно се придвижват от една към друга позиция.

Важно! Рейкистът не докосва интимните зони на пациента. Подобен допир не е необходим за предаване на енергията.
РЕЙКИ сеансът може да се извършва и от разстояние от инициираните в РЕЙКИ 2 ниво и Мастерите.

Докосването с ръце върху основните позиции също не е необходимо, рейки се предава еднакво добре и от десетина сантиметра разстояние (а и от всякакви разстояния). Но обикновено физическият израз на сеанса създава спокойствие и увереност у пациентите, затова много рейкисти практикуват директен контакт в основните позиции.

Основна техника за предаване и получаване на рейки

В рейки се използват 12 основни позиции, които са съобразени с положението на чакрите, а и покриват на практика всички части на тялото. Рейкистът полага ръце върху позициите (директно или на 10-15 см разстояние) и подава енергия известно време. Не се докосват рани, изгорени места и други дефекти по кожата, които биха довели до дискомфорт у пациента.

Времето на една позиция средно е 3 минути, но рейкистът би следвало сам да усети кога пациентът има нужда или няма нужда от повече енергия. Усещането в ръцете е съвсем ясно – първоначално потокът тече осезаемо, а след това намалява или директно прекъсва.

Това е моментът да се смени позицията. Усещането за отлив на енергията говори, че дадената позиция вече е „напълнена“ с целебна сила. За начинаещите рейкисти са записани мелодии, при които на всеки три минути се чува звуков сигнал за смяна на позицията.
Ръцете са със събрани пръсти, но не плътно притиснати. Самата длан е отпусната. Тя фокусира и умножава потока.

Още няколко правила:

 1. преди сеансът и двете страни поемат по чаша – две чиста вода;
 2. пациентът бива предупреден, че ще получи помощ, но не му се обещава пълно излекуване;
 3. пациентът не се отклонява от класическото медицинско лечение, на което е подложен;
 4. сеансът завърша с благодарност към рейки и помощниците, ако са ползвани такива.

Техники за терапия Рейки сеанс

Разресване (изглаждане) на аурата

Изглаждането на аурата подобрява цялостното енергийно състояние на тялото, внася спокойствие. Ръцете се държат на около 15 см от тялото. Въпреки че аурата се простира на доста по-голямо разстояние, 15 см е оптимално разстояние. Представете си, че човекът е голяма котка с разрошена и раздърпана козина.

Използвайки този образ, започнете да заглаждате стърчащите косми. С времето ще започнете да усещате сгъстявания на енергийното поле, подобни на топки сплъстени косми. Аналогията е близка с действителността. Колкото повече разресвате козината, толкова по-гладка става аурата.

Някои практикуващи завършват рейки сеансите с тази техника, използвайки три дълги, бавни, заглаждащи движения от главата до пръстите на краката. Движенията са плавни и нежни, защото бързото движение в аурата понякога предизвиква дискомфорт и дори страх, ако пациентът е възприемчив към енергията.

Рейки душ

Застанете зад гърба на пациента. Поставете меко ръце на лицето му, така че дланите ви да закрият неговите очи, а средните пръсти да се събират пред носа му. Не бива да се оказва никакъв натиск върху носа, защото човекът няма да може да диша спокойно. Позволете рейки да тече от ръцете ви известно време. Тук визуализации не са необходими, умът на рейкистът е спокоен и единствено предоставя възможност енергията да тече.

След това издигнете ръцете над седма чакра и си представете, че енергията тече отгоре и облива цялото тяло. По време на работата над главата понякога ще почувствате, че човекът мисли по някакви проблеми и има неща, които го безпокоят. Обаче е потребно рейкистът да помни, че той не е психолог или семеен консултант.

Ако той чувства мислите на човека, най-добре е да им позволи те да преминат през него и да изтекат заедно с рейки. В случай че възникналият образ е много мощен и не преминава, явно информацията трябва да се съобщи на пациента. Но подходящо е това да стане не в момента, а след края на сеанса, при това първо го попитайте дали желае да чуе вашите впечатления от съприкосновението. Задължително условие при рейки е уважение на свободната воля на човека.

Техниката за хармонизиране на аурата се изпълнява и по друга технология – чрез обхождане на всички чакри, като на всяко място се ръцете се задържат няколко минути или по усет. Визуализираме как съответната аура се изпълва с чиста енергия и започва да блести от чистота. Чакрите се обхождат на два пъти – от слънчевия сплит надолу и после от него нагоре. Така първо се обработват трета, втора и първа чакри, а след това от четвърта нагоре до осма, на педя над главата.

Самолечение

Самолечението принципно не се различава от технологията за отдаване на енергия към друг човек. Има известни вариации в позициите, които произхождат от факта, че се работи със собствените ръце върху собственото тяло. По-голямото предизвикателство е, че е форма на самоусъвършенстване. Рейкистът се учи да разчита посланията на енергийната си обвивка и да вниква в своите истински потребности.

Заедно с конкретните проблеми и болки, заради които въздейства, той променя и съзнанието си, мисленето, нагласите, интегрирайки още по-дълбоко РЕЙКИ в живота си. Само и единствено получаване на РЕЙКИ без премахване на причинителите за блокажите, отрицателното мислене и разрушителното поведение, няма да доведе до съществени резултати.

РЕЙКИ за растения, животни, храна и вода

РЕЙКИ се подава към което и да е живо същество и нежив обект според намерението. Домашните растения и животните обичат тази енергия и под силата й буквално „разцъфтяват“. Саксиите вкъщи може периодично да се обливат с рейки, дори и от разстояние. При директно подаване ръцете обгръщат съда, в който са посадени корените. Добре им се отразява поливане със заредена вода.

Домашните любимци също с радост се ползват от РЕЙКИ. Кучетата и котките също си имат чакри, но е трудно да бъдат умирени. Достатъчно е животното да бъде гушнато и малко да му се подава енергия с цел лечение или просто за зареждане. По същия начин се постъпва с птици, а на рибките се подава направо през стъклото на аквариума. При по-големите кучета ръцете се поставят на главата, гърба или корема или върху мястото, където има проблем.

Рейкистът обработва с енергията всичко, до което има досег. Зареждането на храната премахва вредностите в нея и я прави по-вкусна и питателна. Водата се преструктурира и пречиства. Разбира се отрови и замърсявания не се премахват изцяло, но почистването е съществено. Активизират се най-полезните елементи и се потиска действието на неполезните. Подаването на енергия става директно, от 5-6 см разстояние или чрез обгръщане на съда. Най-важно е намерението и представата как рейки обхваща съответния предмет и попива в него.

Козметичните кремове, заредени по гореописания способ, стават по-ефективни. Кристалите, държани в РЕЙКИ енергия, се пречистват от стари програми и отпечатъци на предишни енергии. Новозакупени дрехи се пречистват от досега си с производителите, търговците и хората, които евентуално са ги пипали и мерили, докато са били в магазина. Дрехите втора употреба принципно не са препоръчителни, но ако се внесат такива у дома, както и внасянето на каквито и да било чужди вещи, те задължително се пречистват с РЕЙКИ.

РЕЙКИ за проблеми, желания и ситуации

РЕЙКИ зарежда не само видими във физическото поле предмети, но и ментални образи и представи. За такъв тип работа е необходимо второ ниво и познание за символите.

РЕЙКИ масаж

Рейки масаж

Една съществена част от хората, които приемат инициация за РЕЙКИ, са лекари, всякакъв вид терапевти, рехабилитатори, масажисти, дентисти, които желаят да комбинират професионалните си услуги със силата на РЕЙКИ. По-широко известни са РЕЙКИ масажите, които в най-простата си форма е пускане на рейки енергия по време на класическите движения на ръцете.

Съществуват и стотици техники за енергийни масажи, които се доближават до рейки сеансите. При тях в различна степен се комбинира обработване на различните зони на тялото, втриване на масла и полезни субстанции и пречистване и изпълване с енергия. Енергийните масажи помагат силно при психологически проблеми, умора, безсъние, главоболие, тревожни състояния и редица заболявания с неясен произход. Най-малкият резултат е релакс и спокойствие, изпълване с хармония и лекота.

Музиката, която съпровожда сеансите с рейки, е успокояваща, релаксираща и създава приятни усещания. Понякога тя звучи така, сякаш идва от Космоса, а друг път пресъздава галещи ухото любими природни звуци като плискането на вълни, ромолене на ручей, повей на вятъра, дъжд или птица. Под звуците й пациентът се отпуска и отваря и става по-възприемчив към енергията. Затова се сочи, че рейки музиката е лечебна.

За удобство на рейкистите някои в музикални парчета допълнително са привнесени звуци, които отмерват 3 минути за преместване на позицията на ръцете при рейки сеанс. Обичан звук е звънът на камбанка – нежен и тих, който не дразни и не прекъсва единението с музиката.

Обучение и инициация

Всеки човек без изключение може да приеме инициация в рейки и да отдава рейки – лекувайки или за домашна употреба. Решението е лично и се взема по вътрешен подтик. Желаещите да се ползват от рейки преминават обучение при избран от тях мастер и получават от ръцете му необходимите инициации.

Курсовете се заплащат, като някои мастери се придържат към негласно възприета между тях единна цена: около 100 лв за първо ниво и около 150 лв за второ. Мастерските нива са с по-висока стойност, който се определя от отделните учители.

Системи

 1. Усуи Риохо – има три нива и четири символа. Счита се за базата, от която тръгва рейкистът, а останалите системи са надграждане. Но личният свободен избор важи и тук и няма строги и ненарушими правила. Обикновено в Усуи риохо се възприемат основите, принципите и се обяснява как работи енергията. Символите са малко – едва три на брой за практикуващите и четири за мастерите.
 2. Каруна РЕЙКИ – преподава се на две нива и има 8 символа. Тя се развива извън линията на Усуи и практикуващите я считат за по-високо ниво, за чието усвояване е потребно известно усъвършенстване в работата с енергии. Някои мастери дават инициация в Каруна само при наличие на мастерско ниво в Усуи, но има и такива, които не поставят подобно изискване. Специалистите твърдят, че енергията в Каруна е доста по-мощна и въздействаща.
 3. Кундалини РЕЙКИ – има три нива и няколко специфични настройки. В тази система се изчиства и отваря главният енергиен канал на човека, който върви от първа до седма чакра и по който се издига пробудената кундалини.Чрез поредица настройки се отваря коронната чакра, а каналът се разширява. В тази система се предприема мощно изчистване на цялата енергийна система на рейкистът, а чрез допълнителните настройки се изчистват негови стари травми, ДНК, родовата карма, минали животи и т.н.

Ива Митева-Славчева, Рейки терапевт и лайф и бизнес коуч

#Какво е #Нива в рейки терапията #Принципи #Качества на енергията #Как лекува #Подготовка за сеанс или масаж #Позиции #Символите  #Изглаждане на аурата #Рейки душ #Самолечение #Рейки за растения, животни, храна и вода #Рейки за проблеми, желания и ситуации #Рейки масаж #Рейки музика #Обучение и инициация #Системи, #Каруна #кундалини, #карма

Реклама

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s