КАКВО НОВО ДАВА ТАНТРА РЕЙКИ

Тантра за мен е пътят на любовта и предаността, единството на телата, душите и енергиите. РейКи е интлигентната жизнена енергия, която може лесно да се превърне в сексуална енергия. Рейки […]

Към статията